Trang chủ > Tin tức > Nội dung

Thận trọng khi xử lý Thiết bị Lót thủy tinh

Giữ bao bì ban đầu càng nhiều càng tốt trong khi xử lý các thiết bị lót kính, chẳng hạn như bình đun phản ứng men phản ứng thủy tinh, khi không có thiết bị đóng gói, đầu tiên để kiểm tra thiết bị trên tai treo, lon bị hư hỏng hoặc bị ăn mòn, chú ý Chỉ làm cho các thiết bị lót thủy tinh trên các vòng, lon tai và bàn chân có hiệu lực, mà còn để làm giảm ánh sáng, tránh va chạm và rung động.