Trang chủ > Chế tạo > Quy trình sản xuất

Quy trình sản xuất
Quy trình sản xuất của bể chứa có lớp vỏ thủy tinh 80.000 lít đầu tiên ở Trung Quốc:

Manufacturing Process 01.jpg

Lăn và hàn


Manufacturing Process 02.jpg

Hàn đánh bóng


Manufacturing Process 03.jpg

hội,, tổ hợp


Manufacturing Process 04.jpg

Hàn Inseam


Manufacturing Process 05.jpg

Hàn ngoài đường


Manufacturing Process 06.jpg

Lắp ráp tổng thể


Manufacturing Process 07.jpg

Bán thành phẩm không lót kính


Manufacturing Process 08.jpg

Sơn phun


Manufacturing Process 09.jpg

Đốt trong lò điện


Manufacturing Process 10.jpg

Kiểm tra sản phẩm đã hoàn thành


Taiji là doanh nghiệp đầu tiên tại Trung Quốc sản xuất thiết bị thủy tinh với dây chuyền lắp ráp. Theo nhu cầu khác nhau của khách hàng, chúng tôi thực hiện việc vẽ tiêu chuẩn và bắt đầu sản xuất khi khách hàng xác nhận. Từ việc cho ăn CNC để hàn, để men, thông qua để lắp ráp, mỗi quá trình được kiểm soát chặt chẽ để tránh sản phẩm không đủ tiêu chuẩn.